Ouders

Ouders en de school

 

Op Het Galjoen vinden we de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de school van groot belang. Iedere ouder wordt twee maal per schooljaar uitgenodigd voor een voortgangsgesprek met de leerkracht, waarbij het kind aanwezig is. We bespreken dan het portfolio. Daarnaast worden regelmatig momenten (vaak gekoppeld aan een leerarrangement) georganiseerd, waarbij kinderen hun ouders een inkijkje geven in hun eigen groep en werkstukken.

 

Uiteraard kunnen ouders na schooltijd ook bij de leerkracht terecht voor vragen of ideeën.

Over de ontwikkeling van de school worden ouders onder andere geïnformeerd via de nieuwsbrief (Flessenpost) en de ouder thema-avonden. Verder versturen wij overige brieven, uitnodigingen of actuele informatie via de app Social Schools. 

 

Binnen de school functioneren drie commissies waarin leerkrachten en ouders participeren. Dit zijn: de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad (OR) en de verkeerscommissie.

Daarnaast werken veel ouders met groot enthousiasme mee aan activiteiten op school, zoals excursies, workshops, festiviteiten, sportwedstrijden, schoonmaak en nog veel meer. Zij ondersteunen daarbij de leerkrachten, die de verantwoordelijkheid hebben over de activiteiten en uitleg geven over wat er van ouders verwacht wordt. Deze activiteiten staan vermeld in de agenda van Social Schools die aan het begin van het schooljaar gevuld wordt. Ouders kunnen zich via het aanmeldformulier (zie aanmelden als hulpouder) het hele jaar door opgeven als vrijwilliger voor de verschillende activiteiten.