West Openbaar Onderwijs

West Openbaar Onderwijs heeft tien scholen in de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Op onze scholen is iedereen welkom. We luisteren naar kinderen. Zij weten zelf wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn belangrijk voor kwalitatief goed onderwijs. We doen het samen!
Strategisch koersplan 2020-2024
De koers die wij varen beweegt mee op de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Uiteraard hebben die ontwikkelingen effect op het onderwijs. We proberen onszelf steeds te overtreffen en het nog beter te doen. Dat hebben we vastgelegd in het koersplan 2020-2024.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: westopenbaaronderwijs.nl