Femke 20250
 

Op maat

Op Het Galjoen streven we naar onderwijs op maat. Er zijn kinderen die moeite hebben met de reguliere leerstof en daarnaast zijn er kinderen die juist behoefte hebben aan meer uitdaging op leergebied. Om aan de onderwijsbehoefte van elk kind zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen bieden wij onderwijs op maat. Dit kan op één specifiek gebied zijn, maar kan ook een breder gebied bestrijken. Naast de kennis die wij hiervoor zelf in huis hebben worden wij hierbij ondersteund door collega’s uit het samenwerkingsverband Delfland.

Tevens kunnen wij ondersteuning vragen bij externe instanties als de onderwijsadviesdienst of het schoolmaatschappelijk werk. Als kinderen extra hulp krijgen van een particuliere instantie zoals bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie, hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking, zodat onze kinderen zo optimaal mogelijk geholpen kunnen worden.