MadScience 1
 

Plezier

Plezier in leren staat bij ons voorop. Groot belang wordt dan ook gehecht aan het scheppen van een goed, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat, waarin de kinderen centraal staan en op positieve wijze benaderd worden. Respect voor elkaar hoort daarbij. Wij spreken wel van ‘een plezierige reis door het basisonderwijs’ die wij elk kind op Het Galjoen willen laten maken. Wie bij ons binnenloopt ziet kinderen die, aangestoken en begeleid door enthousiaste leerkrachten, zich inzetten bij een groot aantal leeractiviteiten en daarbij aan proces en resultaat plezier beleven.