Bouwen en basisgroepen

Vanuit onze visie hebben wij ervoor gekozen om te werken met bouwen.Binnen de bouwen wordt er veel samen gewerkt door de verschillende basisgroepen, zowel door de leerkrachten als de leerlingen. Samen waar het kan en apart waar het moet. 

 

De onderbouw bestaat uit een aantal startgroepen (groep 1) waar 4-jarigen kunnen starten als zij voor het eerst naar school komen. Een van deze groepen is een peuter-kleutergroep in samenwerking met 't Kickertje. 

Wanneer een leerling eraan toe is, stroomt deze door naar een van de groepen 2/3 binnen de onderbouw. 

In de middenbouw komen de leerlingen in een groep 4/5 terecht. 

De bovenbouw begint met groep 6/7 en tot slot nemen de kinderen afscheid van onze school in een groep 8. 

 

Hieronder vindt u een leaflet waarin de werkwijze van onze school kort wordt beschreven.