Ouderraad

Het Galjoen heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). De OR is een zelfstandige stichting. De leden zijn vrijwillig helpende ouders en enkele leerkrachten. De OR heeft regelmatig contact met de schooldirectie. 

 

De OR organiseert samen met het schoolteam leuke activiteiten voor de kinderen en organiseert de ouderhulp die daarbij onmisbaar is. Op het Galjoen zijn dat een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas, de Kerstviering en het Lenteontbijt. Maar ook het Zomerfeest, de Sport&Speldag, Vaderspeldag, Avondvierdaagse en de Pretdag worden met en door ouders georganiseerd. Daarnaast helpt de OR ook bij PR-activiteiten van de school zoals de open dag, peutervoorstelling en de thema-ouderavonden. De data van de OR-activiteiten van dit schooljaar vindt u in de Agenda van Social Schools.
 
Ouderbijdrage
Alleen met hulp van de ouders kunnen we deze activiteiten organiseren. Uw hulp bij het uitvoeren van de activiteiten en uw financiële bijdrage zijn hiervoor onmisbaar.

 

Voor de bekostiging van de activiteiten wordt aan elk "Galjoengezin" een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage van Het Galjoen bedraagt €35,00 per kind per schooljaar. Jaarlijks ontvangt u via Social Schools een oproep om de ouderbijdrage over te maken. Met een betaal-linkje kunt u eenvoudig en snel het bedrag overmaken. U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL81INGB0000026401 t.n.v. Stichting Ouderactiviteiten Het Galjoen te Den Hoorn. Jaarlijks sturen wij via Social Schools de financiële verantwoording rond, hierin kunt u zien hoe uw bijdrage het afgelopen schooljaar is besteed.


Heeft u vragen over de ouderraad? Wilt u meehelpen of lid worden? Neem dan contact met ons op via ouderraadgaljoen@gmail.com