Ouders

Ouders en de school

De ouders vervullen op Het Galjoen een belangrijke rol.
Zij worden geïnformeerd via de maandelijkse Nieuwsbrief. Het oudste kind op school krijgt de overige brieven of uitnodigingen die voor het gezin gelden, mee naar huis. Er is contact over school en de voortgang van uw kind tijdens de 10-minutengesprekken, ouderavonden of informatie-avonden. Daarnaast wordt tweemaal per jaar 'Kom in de Klas' georganiseerd, waarin kinderen hun ouders een inkijkje geven in hun eigen klas en werkstukken. Ook krijgen ouders de kans om in een 'meekijkles' de klas van hun kind in bedrijf te zien. Uiteraard kunnen ouders na schooltijd ook bij de leerkracht terecht voor vragen of ideeën.Veel ouders werken met groot enthousiasme mee aan activiteiten op school, zoals excursies, workshops, festiviteiten, sportwedstrijden, schoonmaak en nog veel meer. Zij ondersteunen daarbij de leerkrachten, die de verantwoordelijkheid hebben over de activiteiten en uitleg geven over wat er van ouders verwacht wordt. Deze activiteiten staan vermeld in het Vaarplan dat aan het begin van het schooljaar uitgedeeld wordt. Ouders kunnen zich tijdens de nieuwschooljaarsreceptie opgeven als vrijwilliger voor de verschillende activiteiten.Bovendien functioneren binnen de school vier commissies waarin leerkrachten en ouders participeren. Dit zijn: de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad (OR), de Verkeerscommissie en de PR-commissie.