Ouders

Ouders en de school

Op Het Galjoen vinden we de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de school van groot belang. 

 

Iedere ouder wordt twee maal per schooljaar uitgenodigd voor een voortgangsgesprek met de leerkracht, waarbij het kind aanwezig is. We bespreken dan het portfolio. Daarnaast worden regelmatig momenten (vaak gekoppeld aan een leerarrangement) georganiseerd, waarbij kinderen hun ouders een inkijkje geven in hun eigen groep en werkstukken.

Uiteraard kunnen ouders na schooltijd ook bij de leerkracht terecht voor vragen of ideeën.

Over de ontwikkeling van de school worden ouders onder andere geïnformeerd via de maandelijkse Nieuwsbrief en de ouderthema-avonden. Verder versturen wij overige brieven, uitnodigingen of actuele informatie via de DigiDuif.

Binnen de school functioneren vier commissies waarin leerkrachten en ouders participeren. Dit zijn: de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad (OR), de verkeerscommissie en de pr-commissie.

Daarnaast werken veel ouders met groot enthousiasme mee aan activiteiten op school, zoals excursies, workshops, festiviteiten, sportwedstrijden, schoonmaak en nog veel meer. Zij ondersteunen daarbij de leerkrachten, die de verantwoordelijkheid hebben over de activiteiten en uitleg geven over wat er van ouders verwacht wordt. Deze activiteiten staan vermeld in het Vaarplan dat aan het begin van het schooljaar uitgedeeld wordt. Ouders kunnen zich tijdens de nieuwschooljaarsreceptie opgeven als vrijwilliger voor de verschillende activiteiten.