Onze school

Het Galjoen is een school met een duidelijke onderwijskundige koers. Naast gedegen onderwijs in schoolse vakken als rekenen en taal vinden wij  het ook belangrijk dat kinderen zich op andere gebieden ontplooien. De school is de plaats bij uitstek om te leren omgaan met elkaar en oog te hebben voor de maatschappij. Daarom wordt bij ons veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap. Daarnaast vinden we ook de creatieve ontwikkeling van belang.

Onze school biedt ieder kind een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat, waarbij plezier en saamhorigheid belangrijke aandachtspunten zijn. Daarnaast spelen de leerkrachten in op de verschillen in aanleg, interesse en tempo van kinderen. Daarom zijn ‘Samen', ‘Plezier'en ‘Op maat’ de kernbegrippen van onze school.